Maj 2014 : wykłady Karola Ślęczka

Zapraszamy na wykłady nauczyciela buddyzmu Karola Ślęczka

Poniedziałek, 12 maja 2014, godz. 19:00 wykład pt. "WSPÓŁCZESNY BUDDYZM"
Wtorek, 13 maja 2014, godz. 19:00, wykład pt. "Jak radzić sobie z trudnościami w praktyce medytacyjnej"

Miejsce obu wykładów: ul. Piłsudskiego 90, I piętro, Koszalin

Po każdym z wykładów będzie czas na zadanie pytań i uzyskanie na nie odpowiedzi oraz odbędzie się 30-minutowa prowadzona medytacja.

Wykłady poprowadzi międzynarodowy nauczyciel Karol Ślęczek. Jest on absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i biznesmenem, a z buddyzmem Diamentowej Drogi związany jest od 1978 roku. Od 26 lat wykłada podstawy buddyzmu na uniwersytetach w Europie, obu Amerykach i Australii.

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia - oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia.

Wstęp na obydwa wykłady jest wolny (dobrowolna sugerowana darowizna na pokrycie kosztów organizacji wykładu wynosi 10zł lub 5zł - uczniowie, studenci, emeryci).

Dodatkowe informacje