Historia Ośrodka w Koszalinie

Nasz ośrodek istnieje od 2001. Jego funkcjonowanie rozpoczęło się od zorganizowania we wrześniu owego roku pierwszego wykładu buddyjskiego – przyjechał wtedy nauczyciel buddyjski Tadeusz Uchto, a wykład miał miejsce w Centrum Rozrywki Na Pięterku.  Od wtedy zaczęły się regularne medytacje w mieszkaniu dwojga koszalińskich buddystów na ulicy Niepodległości.
Jak to ma miejsce w każdym porządnie funkcjonującym ośrodku, organizowaliśmy kilka razy do roku publiczne wykłady buddyjskie.

Zmiana nastąpiła w roku 2005: ośrodek: przeprowadził się do innego prywatnego mieszkania na ulicy Żeromskiego, a wykłady zaczęliśmy organizować w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Odbywały się regularnie, co dwa miesiące.

Od początku 2006 roku mamy własną stronę internetową www.koszalin.buddyzm.pl, która jest doskonałym medium do komunikowania się z sympatykami buddyzmu z Koszalina i okolic.

Rok 2007 to również kolejne ważne wydarzenie w życiu koszalińskiego ośrodka. W grudniu 2007 wynajęliśmy od miasta bardzo ładne i praktyczne pomieszczenie na ośrodek medytacyjny. Mieści się ono na samym szczycie budynku biurowego na  rogu ul. Zwycięstwa i Chełmońskiego (zaraz obok Liceum im. Broniewskiego). Od tego momentu buddyzm po raz pierwszy, ma w Koszalinie ponadosobiste podstawy do rozwoju.

Funkcjonowanie ośrodka to przede wszystkim ludzie zaangażowani w jego aktywności i rozwój. Opiera się ono na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni, na wspólnej pracy i radosnym spędzaniu wolnego czasu.

Od momentu powstania ośrodka w Koszalinie związanych z nim było ponad 30 osób. Niektórzy z nich wyjechali do innych miast w Polsce, na studia i do pracy, lub za granicę. Ciągle też pojawiają się nowe osoby, które chcą pracować z umysłem i dobrze czuję się w atmosferze koszalińskiego ośrodka.

Dodatkowe informacje