Intro

Po wielu latach medytacji Budda zrozumiał, że umysł w swej esencji pozostaje otwarty jak przestrzeń i pełen radości.

Doświadczył tego, że nie jest on rzeczą – nie ma koloru, smaku, zapachu, formy ani ciężaru. Jednocześnie istnieje, ponieważ wszystko się w nim pojawia – myśli i uczucia wewnątrz, a na zewnątrz – sytuacje i światy.

To nie żaden dogmat. To jedynie pewien pogląd, który można odrzucić jako zbyt abstrakcyjny albo uznać za logiczny i sprawdzić we własnym życiu. W pierwszym przypadku jednak wszelkie trudności pozostają realne i dotkliwe, w drugim zaś postrzegamy je coraz mniej osobiście – pozwalamy im po prostu się wydarzać.

Poczucie oddzielenia pomiędzy nami a innymi ludźmi i światem traci wówczas rację bytu. Przestajemy być uwikłani w gniew, zazdrość, dumę i inne przeszkadzające emocje. Umysł zaczyna przejawiać swoje naturalne właściwości: nieustraszoność, radość i współczucie.

Każda sytuacja w życiu staje się pełna znaczenia – możemy skutecznie i w rozluźnieniu działać dla pożytku innych i własnego. Wreszcie – w momencie śmierci – zamiast trafić prosto na cmentarz, zobaczymy, że oto coś, co jakiś czas temu wyłoniło się z przestrzeni, teraz do tej przestrzeni powraca.

Do przestrzeni, którą jesteśmy.

Buddyzm

Buddyzm ma dwa i pół tysiąca lat.

Stanowi ścieżkę rozwoju zawierającą elementy religii, filozofii i psychologii. Różni się od chrześcijaństwa i innych światopoglądów, które zakładają istnienie osobowego Boga i opierają się na wierze oraz dogmatach.

Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie pełnego rozwoju umysłu – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia.
Zgodnie z naukami Buddy wszelkie cierpienie jest efektem błędów popełnionych w przeszłości. Zrozumienie tego, że wszystkie zjawiska są współzależne, pozwala podejmować działania, które przynoszą szczęście i unikać tych, które prowadzą do cierpienia.

W buddyzmie zawsze istniało wiele różnych tradycji, szkół i stylów praktyki. Pomimo funkcjonującego na zachodzie stereotypu mnicha ubranego w kolorowe szaty, większość  europejskich buddystów to osoby świeckie, prowadzące normalne życie. Ich praktyka nie jest oparta na ślubowaniach.
Esencję naszej szkoły - Diamentowej Drogi, stanowi wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji, prowadząc normalne świecie życie, mając pracę, rodzinę, hobby.

Diamentowa Droga to najwyższe nauki Buddy. Opiera się na trzech filarach: na poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są całkowicie czyste i doskonałe, na medytacji przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz na skutecznym działaniu wypływającym z uzyskanego w ten sposób zrozumienia.

Ważnym źródłem rozwoju w Diamentowej Drodze są urzeczywistnieni nauczyciele, którzy są żywym przykładem działania buddyjskich metod. Czytaj więcej o nauczycielach.

Dla nas nauczycielem, z którym mamy najbliższy kontakt jest Lama Ole Nydahl. Odwiedza on Polskę trzy razy do roku: na wiosnę i jesień jest w większych miastach Polski dając wykłady, a w lato prowadzi kurs medytacyjny w Ośrodku Ogólnopolskim w Kucharach. Najbliższą wizytę Lamy Ole sprawdzisz w wydarzeniach w Polsce.

Lama Ole wyznaczył też swoich długoletnich uczniów, aby dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w praktyce buddyjskiej. o oni odwiedzają Ośrodek w Koszalinie klika razy do roku. Ich wykład jest dobrym sposobem na rozpoczęcie "przygody" z buddyzmem. Sprawdź najbliższe wydarzenia w Koszalinie.

Wykłady nauczycieli odwiedzających nasz ośrodek poruszają następujące tematy: "wprowadzenie do buddyzmu", "czym jest medytacja i dlaczego medytujemy", "praca z przeszkadzającymi emocjami (gniew, zazdrość, duma, itd.)", "miłość i partnerstwo z buddyjskiej perspektywy", "śmierć i odrodzenie", "praktyka buddyjska w życiu codziennym", i inne.

O buddyzmie i jego rozwoju na zachodzie opowiada Lama Ole Nydahl.

Medytacja

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem.Umożliwia bezpośrednie doświadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni, której wyrażeniem się jesteśmy również my sami.
Medytacja równoważy umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Powoduje, że przeszkadzające uczucia, takie jak niechęć, przywiązanie i pomieszanie, przekształcają się w odpowiadające im mądrości. Dzięki niej idea ponadosobistego postrzegania rzeczywistości staje się realnym doświadczeniem.

Medytacje Diamentowej Drogi posługują się językiem symboli i działają na zasadzie identyfikacji z formami buddów, które reprezentują doskonałe właściwości umysłu.
Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.

Medytacje odbywają się w Koszalinie dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele o 19:00, w BOM Koszalin, ul. Piłsudskiego 90, I piętro.

W niedziele zapraszamy "nowe osoby" na 18:30 - bardziej zaawansowani w praktyce medytacyjnej będą udzielali wstępnych wyjaśnień nt. buddyzmu i medytacji oraz odpowiedzą na Wasze pytania. Przeczytaj więcej na temat pierwszej wizyty w ośrodku.

Uczestnictwo w medytacjach jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Na miejscu zawsze jest osoba, która udziela podstawowych wyjaśnień na temat medytacji.


Nauczyciele

W buddyzmie ważnym źródłem rozwoju w są urzeczywistnieni nauczyciele, którzy są żywym przykładem działania buddyjskich metod.

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordze

XVI Karmapa urodził się w 1924 roku, został odnaleziony na podstawie pozostawionego przez XV Karmapę listu przepowiadającego okoliczności narodzin jego następnego wcielenia. Będąc jeszcze dzieckiem przejawiał wiele niezwykłych właściwości, otrzymał także pełny przekaz tradycji Kagyu i przeszedł cały trening medytacyjny, podobnie jak poprzedni Karmapowie.

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordze

Obecny XVII Karmapa Trinlej Taje Dordze urodził się w Tybecie w 1983 roku. Został odnaleziony i rozpoznany jako prawdziwa inkarnacja poprzedniego XVI Karmapy przez Kunzig Szamara Rinpocze, drugiego po Karmapie lamie linii Karma Kagyu. Proces identyfikacji XVII Karmapa przebiegał ścisłe według duchowej tradycji utrzymywanej w linii Karma Kagyu przez ostatnie osiemset lat.

Lama Ole Nydahl

  Założył ponad 600 ośrodków i grup medytacyjnych na całym świecie od Wladywostoku po San Francisco. Lama Ole jest prawdopodobnie najlepiej znanym zachodnim buddyjskim nauczycielem. Od momentu poznania w 1969r XVI Karmapy, Lama Ole wraz z zona Hanah, nieustannie podróżuje po całym świecie przekazując nauki Buddy i błogosławieństwo linii Karma Kagyu.

Dodatkowe informacje