1 % podatku na rozwój buddyzmu

Przekaż 1% podatku na zachowanie nauk buddyjskich - przekaż go na Fundację Stupa House.

Fundacja "Stupa House" została założona we wrześniu 2001 roku przez związek wyznaniowy reprezentujący szkołę buddyzmu Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Polsce.

Nazwa Fundacji pochodzi od "Stupa House" – budynku buddyjskiego ośrodka medytacyjnego w Warszawie (powstałego w miejscu dawnej łaźni publicznej), z którego wywodzi się w większości osób związanych z Fundacją. W 2004 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Działamy na obszarze całego kraju organizując wydarzenia kulturalne powstałe z inspiracji buddyzmem, wspieramy budowę ośrodków medytacyjnych, podejmujemy inne działania upowszechniające wiedzę o kulturze buddyjskiej. Traktujemy buddyzm jako nieodłączny element życia w nowoczesnym społeczeństwie, który może przynieść wiele pożytku.

Strona Fundacji Stupa House.

Strona Fundacji Stupa House na Facebooku.